Historia

HISTORIA

Jaakkolan tila

ennen ja nyt

Jaakkolan tilan juuret ulottuvat 1800-luvun alkupuolelle. Kantatila on ollut suvun hallussa lähes 200 vuotta.

Tila sijaitsee entisen Vehkalahden, nykyisen Haminan kaupungin Reitkallin kylässä. Reitkalli on entisen Vehkalahden pitäjän vanhimpia kyliä. Kylän asutuksen uskotaan syntyneen 1200- ja 1300-lukujen ruotsalaisen uudisasutuksen myötä.

Isäntinä Jaakkolassa ovat olleet Ville 1888-1933, Anton 1934-1953, Sakari 1953-1986 ja Ismo vuodesta 1986 lähtien. Tilalla on harjoitettu maanviljelystä ja karjanhoito on ollut osa arkea, josta on saatu ruokaa ja toimeentuloa vuoteen 1988 saakka. Maatalouden murroksen myötä yritysmuoto muuttui, niin että maatalouden rinnalle tuli koneurakointia ja myöhemmin kuljetusliiketoimintaa.

Vuonna 2018 tilan isäntäpariskunnalle syntyi idea järjestää joulujuhla tilan riihessä Reitkallin kylän asukkaille. Siitä se ajatus sitten lähti erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen Jaakkolan tilan miljöössä. Tänä päivänä tilalla harjoitetaan maatilamatkailua ja rakennusten käyttötarkoitukset muokataan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tilalla voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia, juhlia ja kokouksia sekä tilat muokkautuvat moninaisten ryhmien ja matkailijoiden käyttötarpeisiin.